Istoricul Parohiei Brătuleni

Istorie Ianuarie 14, 2013

Satul Brătuleni este atestat documentar  încă din  secolul al –XVIII-lea iar din secolul al XIX-lea moşia Brătuleni care aparţinuse până atunci lui Toader şi Costache Palade, hatmanul Moldovei, a fost donată Spitalului Sfântul Spiridon din Iaşi.  

Credincioşii de aici erau dependenţi în acel timp de biserica şi de şcoala din satul Voroveşti care este situat în imediata apropiere.

Între anii 1937 si 1939 se construieşte o biserică proprie de către credincioşii din sat, ajutaţi si de unii donatori din satele vecine, ca Vasile Zară din Bogdăneşti, cum găsim înscris în pisania bisericii, însă iniţiatorii construcţiei noii biserici, precum şi donatorii principali au fost Gheorghe Trofin, Ileana Jitaru şi Vasile Pichiu.

Biserica a fost cladită din cărămidă, are formă de navă dreptunghiulară, cu altarul în semicerc, acoperişul în două ape din şarpantă din lemn acoperit cu tablă.

Catapeteasma a fost sculptată din lemn de tei şi a fost zugravită în anul 1938 de către un zugrav localnic.

Actul de sfinţire a bisericii din satul Brătuleni, parohia Voroveşti, comuna Uricani, cu hramul Sfântul Nicolae datează din  27 decembrie 1939.

Este pomenit în acest act Regele Carol al-II lea  al României de atunci, P.F. patriarh Nicodim, Mitropolitul  Moldovei Irineu si Prea Sfinţitul Valerie, vicarul Sfintei Mitropolii.

Primul paroh al bisericii de atunci a fost preotul Vasile Botez.

Biserica a fost reparată în interior şi exterior în anul 1954 şi apoi în 1965 de către enoriaşii satului.

A fost amenajată atunci şi curtea bisericii, plantându-se pomi şi verdeaţă, iar în anul 1963 este dobândit şi cimitirul din deal prin donaţia unei suprafeţe de pământ a lui Vasile Pichiu, ctitorul şi ostenitorul de atunci pentru reparaţia lăcaşului Domnului.

Mitropolitul Moldovei si Sucevei Iustin,  viitorul patriarh al României, a resfinţit biserica la 27 decembrie 1974, participanţi fiind P.C. protopop Teodor Irimia şi preotul paroh Alexandru Ţurcanu.

În urma reparaţiilor de atunci a fost extins pridvorul bisericii, cupola clopotniţei, s-au consolidat  pereţii prin legare cu tiranţi de oţel şi au fost ridicaţi doi contraforţi din beton în partea de răsărit a bisericii pentru întărirea şi susţinerea pereţilor.

Această reparaţie de ansamblu a fost posibilă prin jertfa în bani şi materiale a enoriaşilor din satele Brătuleni, Uricani şi Voroveşti.

În decursul anilor biserica ’’Sf. Nicolae’’ Brătuleni a fost filie a parohiei din Voroveşti, slujitori fiind aici preoţii C. Sârghie şi D. Graur până la 27 decembrie 2005 când a devenit parohie de sine stătătoare încredinţată sub păstorire mie nevrednicului preot Victor Moşescu.

Ca realizări efectuate între anii 2005÷2012 de când biserica este parohie

enumerăm: construcţia noului praznicar şi a unei camere în aceeaşi incintă, pentru habitatul preotului, care a început în anul 2006 şi a fost finalizată în 2010 .      

Au  fost reconsolidaţi pereții bisericii prin sub-betonări la fundații; a fost demontată la interior pardoseala de lemn și s-a turnat șapă de mortar, ulterior fiind montată  și gresie; plafonul  bisericii a fost reparat și s-a izolat cu poliestiren expandat; învelitoarea de tablă de pe șarpanta bisericii a fost parțial înlocuită cu tablă nouă; au fost înlocuite ferestrele de lemn și ușile de acces în biserică cu termopan, iar microclimatul din incintă este menţinut prin procurarea a două aparate de aer condiţionat; la exterior întreaga anvelopă a fost termoizolată cu poliestiren expandat; au  fost executate finisaje și zugrăveli interioare și exterioare, iar  Sfânta  Masă a fost îmbrăcată în marmură.

De asemenea, biserica a fost pictată în întregime iar catapetesma  recondiționată; tot mobilierul interior a fost reînnoit cu strane, dulapuri și proscomidiar nou;  s-au procurat  Sfinte Vase  noi, veșminte noi și acoperăminte noi.

 În curtea bisericii au fost turnate platforme  de beton, trotuare, scări și drumuri acces, se  va mai finaliza construcția unei pergole pentru slujbe în  afara bisericii; au fost făcute  două lumânărare noi; s-au realizat împrejmuiri din lemn și metal la toată incinta curții și cimitirului.

Casa socială, prăznicar, a fost tencuită , a fost înlocuită în totalitate tămplăria de lemn cu termopan, s-au realizat finisaje interioare, exterioare, zugrăveli; s-a  turnat șapă  la pardoseală și s-a montat gresie, iar la exterior trotuare perimetrale.

Astfel în urma încununării tuturor acestor eforturi ale enoriaşilor parohiei noastre, biserica a fost resfinţită la data de 1 iulie 2012 cu binecuvântarea Mitropolitului nostru IPS Teofan, de către PS episcop vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, Calinic Botoşăneanul, împreună cu un mare sobor de preoţi.